Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I osti 16.2.2021 tehdyllä kaupalla Vantaan Koivuhaassa osoitteessa Piitie 1 sijaitsevan toimisto- ja logistiikkakiinteistön. Kohteen vuokrattava pinta-ala on 8 869 m2 ja se sijaitsee omalla tontilla. Kohde sijaitsee rahaston ennestään omistaman kiinteistön naapurissa, ja on alueen kehittämisen kannalta strateginen hankinta. Hankitulla tontilla on lisäksi 4 000 m2 käyttämätöntä rakennusoikeutta. Kaupan jälkeen rahasto omistaa yli kuusi hehtaaria maata lentokentän läheisyydessä Kehä III:n ja Tuusulanväylän varrella.

”Alueen saavutettavuus on erinomainen, ja tuleva pikaraitiolinja parantaa entisestään kiinteistöjemme sijaintia”, sanoo Trevian Rahastot AIFM:n kiinteistösijoitusjohtaja Risto Aro.

Kaupan toteuduttua rahasto on myös uudistanut vuokrasopimuksensa Grano Oy:n kanssa, joka keskittää toimipisteitään ja laajentaa naapurikiinteistön tilojaan merkittävästi nyt hankitun kiinteistön puolelle. Yhteensä uusi sopimus kattaa n. 14 800 kerrosneliötä.

”Olemme iloisia, että löysimme nopealla aikataululla ja hyvässä yhteistyössä tärkeän vuokralaisemme kanssa innovatiivisen ratkaisun heidän toimitilahaasteisiinsa. Tämä oli mielestäni hyvä osoitus tiimimme proaktiivisesta kiinteistösalkunhoidosta. Lisäksi on ollut ilo huomata, miten vastuullisuustyömme merkitys nousee jatkuvasti tärkeämmäksi vuokrausneuvotteluissa. Myös Granolle ympäristö- ja vastuullisuuskysymykset olivat prosessin aikana merkittävässä roolissa”, kommentoi Trevian Rahastot AIFM:n Uudenmaan aluepäällikkö Hanna Nurminen.

”Olemme todella tyytyväisiä Granossa, että löysimme hienon ratkaisun hyvin sujuneen yhteistyömme jatkolle. Koivuhaka tulee olemaan entistäkin merkittävämpi toimipiste Granolle tämän sopimuksen ansiosta”, toteaa Grano Oy:n tuotantojohtaja Markus Jensen-Eriksen.

Kiinteistökaupassa rahaston juridisena neuvonantajana toimi DLA Piper Finland Oy ja teknisenä neuvonantajana Hausala Oy. Myyjän kaupallisena neuvonantajana toimi Ecorum Oy.

 

LISÄTIETOJA:

Risto Aro, kiinteistösijoitusjohtaja, osakas
Trevian Rahastot AIFM Oy
+358 50 420 3950
risto.aro@trevianrahastot.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin, sekä pienentää niiden aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.