Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on 12. toukokuuta 2021 allekirjoittanut kauppakirjan kolmen kiinteistön portfolion myynnistä Cibukselle. Kauppa toteutetaan 17. toukokuuta 2021.

Kiinteistöissä on noin 16 000 m2 vuokrattavaa pinta-alaa ja ne sijaitsevat Jyväskylän, Turun ja Mikkelin talousalueilla. Suurin, vuonna 2016 rakennettu kiinteistö sijaitsee Muuramessa, ja sen ankkurivuokralaiset ovat Lidl ja HalpaHalli.  Kahden muun kiinteistön ankkurivuokralainen on S-ryhmä. Portfolion painotettu vuokramaturiteetti on lähes seitsemän vuotta.

“Myydyt kohteet ovat laadukkaita kiinteistöjä vakaassa ja defensiivisessä markkinasegmentissä”, kommentoi Trevian Rahastot AIFM:n kiinteistösijoitusjohtaja Risto Aro. ”Rahastollamme on kunnianhimoinen tuottotavoite, joten sijoitusstrategiamme toteuttaminen tarkoittaa joskus sitä, että tietyistä kohteista luovutaan oikeaan hintaan ja raha laitetaan töihin muualle. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän transaktioon, joka mahdollistaa sekä meitä että Cibusta toteuttamaan tehokkaasti sijoitusstrategioitamme”, johtaja Aro jatkaa.

”Kiinteistöt soveltuvat portfolioomme erinomaisesti. Niiden sijainnit ovat vahvoja ja ankkurivuokralaiset Lidl, S-ryhmä ja HalpaHalli parantavat vuokralaiskantamme jo ennestään vahvaa hajautusta”, kommentoi Cibuksen toimitusjohtaja Sverker Källgården.

 

LISÄTIETOJA:

Risto Aro, kiinteistösijoitusjohtaja, osakas
Trevian Rahastot AIFM Oy
+358 50 420 3950
risto.aro@trevianrahastot.fi

Emilia Riikonen, toimitusjohtaja ja osakas
Trevian Rahastot AIFM Oy
tel. +358 50 501 2481
emilia.riikonen@trevianrahastot.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin, sekä pienentää niiden aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.