Sampo Oyj järjestäjänä ja eräät Sampo-konserniin kuuluvat yhtiöt ovat myöntäneet 29.8.2019 allekirjoitetulla rahoitussopimuksella erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I:lle n. 100 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen lainan.

Myönnetty laina käytetään rahaston kiinteistökohteiden rahoituksen uudelleenjärjestelyyn, mikä tukee rahaston kasvustrategiaa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä varmistettuamme tämän merkittävän rahoituspaketin. Rahoitusjärjestelyn myötä saamme tehostettua voimakkaasti kasvaneen rahastomme pääomarakennetta.”, toteaa Trevian Rahastot AIFM:n toimitusjohtaja Emilia Riikonen. ”Tavoitteenamme on myös jatkossa ylläpitää luototusastetta nyt saavutetulla tasolla.”

Rahaston neuvonantajana rahoitusjärjestelyssä toimi Asianajotoimisto Castrén & Snellman.

 

LISÄTIETOJA:

Emilia Riikonen, toimitusjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 501 2481
emilia.riikonen@trevianrahastot.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin.