Trevian Rahastot AIFM Oy:n edustajat esittelivät maanantaina 8.4.2019 Rovaniemen kaupunginhallitukselle ehdotuksen Rovaniemen ydinkeskustan ja Sampokeskuksen kehittämiseksi.

Kotimainen Trevian Rahastojen hallinnoima kiinteistöerikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I hankki Sampokeskuksen omistukseensa 30.11.2018 Citycon Finland Oy:ltä.

Ehdotus käsittää Sampokeskuksen lisäksi Sampokeskuksen vieressä sijaitsevan Rovaniemen kaupungin kiinteistökehitysyhtiö Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n 19.12.2018 hankkiman Antinkulman kiinteistön osoitteessa Koskikatu 19 sekä Koskikadun osittaisen kattamisen ympärivuotiseksi lämmitetyksi toriksi. Neuvottelut Rovaniemen kaupungin kanssa ovat vasta alustavia, eikä kehityskohteen osalta ole kaupungin kanssa vielä tehty sopimuksia.

Antinkulman kiinteistön paikalle ehdotetaan rakennettavaksi 26-kerroksinen hotelli ja uutta modernia toimisto- ja kongressitilaa. Hotellin ravintola- ja palvelutilat sijaitsisivat nykyisessä Sampokeskuksessa. Kortteliin on kaavailtu rakennettavaksi lisäkerroksia Koskikadun puolelle sekä Antinkulman tontille, johon tornihotelli sijoittuisi. Rakennuksen suunniteltu korkeus on yli 93 metriä, mikä tekisi siitä Suomen korkeimman hotellin. Luonnossuunnitelmassa hotellihuoneita on yli 200 kappaletta, sekä uutta toimisto- ja kongressitilaa noin 8 000 kerrosneliömetriä. Uudisrakentamisen määrä korttelissa kasvaisi yli 23 000 kerrosneliömetrin.

Toiveena on, että yhteistyössä kaupungin ja ydinkeskusta-alueen kiinteistönomistajien kanssa kehitettäisiin Rovaniemen keskustan pysäköintien yhdistämistä maan alle ja toimivuutta keskusta-alueen saavutettavuuden parantamiseksi.

Tarkoituksena on myös parantaa Rovaniemen keskustan joukkoliikenteen toimivuutta, mukaan lukien matkailijoita kuljettava tilausliikenne, lentokenttäyhteydet sekä yhteydet lähialueiden matkailukeskuksiin.

Suunnitelmat ovat alustavia ja keskustelut Rovaniemen kaupungin kanssa hankkeesta jatkuvat. Yhteistyö naapurikiinteistöjen omistajien kanssa tukee kaupungin vahvaa roolia ydinkeskustan kehittämisessä.

 

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

 

Amalia Pöyry
osakas, salkunhoitaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 305 5044
amalia.poyry@trevianrahastot.fi

 

Rahastoyhtiön puolesta:
Kari Kolu
perustajaosakas, toimitusjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 40 544 8008
kari.kolu@trevianrahastot.fi

 

Sampokeskusta koskevissa asioissa:
Ahti Ylimäinen, kyläpäällikkö
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 40 084 3321
ahti.ylimainen@trevianrahastot.fi

 

Mika Kansanniva
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
puh. +358 45 311 4734
mika.kansanniva@markkinakiinteistot.fi

 

Petri Pussinen
Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy
puh. +358 3 3143 1700
petri.pussinen@konttori.net

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin.