Rahasto osti 28.11.2017 toteutetulla kaupalla Kiinteistö Oy Järvenpään Emalikukka -nimisen kiinteistökokonaisuuden. Kohde sijaitsee Järvenpään Pajalan kaupunginosassa, joka on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti.

Emalikukalla on pitkä historia Järvenpään teollisuuskulttuurissa. Kohde on onnistunut muuntautumaan teollisuustoiminnasta aktiiviseksi eri alojen yrityskeskittymäksi, alkuperäisen arkkitehtuurin ja hengen säilyttäen. Kohteen päävuokralaisena jatkaa pitkällä sopimuksella Temal Oy, joka valmistaa tiloissaan suomalaisia emalituotteita.

 ”Hankittu kohde on uniikki. Kiinteistön käyttäjinä on 25 eri alojen toimijaa, jotka ovat luoneet yhteisöllisellä toiminnallaan kiinteistöstä elinvoimaisen kokonaisuuden. On todella innostavaa päästä tekemään töitä kohteen parissa, jonka erityisyys rakentuu pitkästä historiasta, teollisesta arkkitehtuurista sekä erittäin mielenkiintoisista käyttäjistä. Tällaisia tiloja ei uusista rakennuksista löydä.” toteaa rahaston salkunhoitaja Risto Aro Trevian Rahastot AIFM Oy:stä.

Kohteen hankinta jatkaa syyskuussa toimintansa aloittaneen Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I sijoitusstrategiaa. Rahasto sijoittaa aktiivista otetta vaativien vahvan kassavirran kiinteistökohteisiin.

Rahaston seuraava merkintämahdollisuus on 31.12.2017