KTK Riku Metsänen on nimitetty analyytikoksi vastaamaan Trevian Rahastot AIFM:n markkina- ja kiinteistösijoitusanalyyseistä osana salkunhoitotiimiä. Rikun tehtäviin kuuluu lisäksi osallistuminen vuosisuunnitteluun, kiinteistöjen liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen sekä sijoitusten kannattavuuden seurantaan ja raportointiin.

Rikulla on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, ja hänen maisterintutkintonsa on loppusuoralla. Ennen siirtymistään Trevianille Riku on toiminut Business Controllerina Catella Asset Managementissa.

 

LISÄTIETOJA:

Risto Aro
osakas, kiinteistösijoitusjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 420 3950
risto.aro@trevianrahastot.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin.