Henkilötietojen käsittely

Trevian Rahastot AIFM Oy noudattaa henkilötietoja käsitellessään tietosuojaan sekä toimialaansa liittyvää sääntelyä. Trevian Rahastot AIFM Oy ja sen hallinnoimat rahastot käsittelevät henkilötietoja toimintojensa edellyttämiin tarkoituksiin.

Näillä sivuilla esitetään selosteet, joilla kerrotaan tietosuoja-asetuksen edellyttämiä tietoja henkilötietojen käsittelystä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa selosteissa esitetyistä yhteystiedoista. Selosteissa on esitetty ohjeet rekisteröityjen oikeuksien käyttämisestä.

 

Asiakasekisteri

Vuokralais- ja sidosryhmärekisteri