Rahastot

Luomme rahastoja, joihin itsekin uskomme

Keskitymme luomaan hyvää kassavirtaa tuottavia kiinteistöerikoissijoitusrahastoja, joiden menestykseen itsekin vankasti uskomme.

Yli 50 ammattilaisesta koostuvan Trevian Asset Managementin kiinteistötiimin avulla pystymme huolehtimaan monimutkaisistakin kohteista. Proaktiivisen otteen ja hallinnoinnin kautta edesautamme kiinteistöjen arvonnousua sekä tuottotason positiivista kehitystä.

Trevian Suomi Kiinteistöt I

 

on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa. Käytettävissämme on Suomen johtava kiinteistötiimi ja leveät henkilöresurssit, mikä mahdollistaa rahaston varojen sijoittamisen myös aktiivista hoitamista ja kehittämista vaativiin kohteisiin. Emme pelkää tehdä työtä sijoittajiemme puolesta, vaan haemme rahastoomme kohteita parhaalla tuotto-riski-potentiaali -suhteella. Osoituksena vahvasta luottamuksesta sijoitamme rahastoomme myös itse, ja tämän pohjalta sijoittajamme voivat olla varmoja siitä, että haemme aina järkeviä sijoituspäätöksiä. Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 31.12.2020 ja 31.3.2021.

Rahaston tuottotavoite sijoittajille on 8-10 % vuodessa kulujen jälkeen. Mahdollinen kiinteistöjen positiivinen arvonkehitys voi kasvattaa kokonaistuottoa. On kuitenkin huomioitava, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Riskien määrä korkean tuottotason kiinteistöissä on luonnollisesti korkeampi, mutta riskejä pyritään tehokkaasti hallitsemaan keskittymällä hyvään salkunhoitoon vahvan ammattilaistiimin tuella.

Rahasto-osuuden arvo (EUR):
30.9.2020: 116,1886 (tuotto-osuudella oikaistu arvo 120,5486)

Osuuden arvonkehitys (EUR)