Rahastot

Luomme rahastoja, joihin itsekin uskomme

Keskitymme luomaan hyvää kassavirtaa tuottavia kiinteistöerikoissijoitusrahastoja, joiden menestykseen itsekin vankasti uskomme.

Yli 50 ammattilaisesta koostuvan Trevian Asset Managementin kiinteistötiimin avulla pystymme huolehtimaan monimutkaisistakin kohteista. Proaktiivisen otteen ja hallinnoinnin kautta edesautamme kiinteistöjen arvonnousua sekä tuottotason positiivista kehitystä.

Trevian Suomi Kiinteistöt I

on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa. Käytettävissämme on Suomen johtava kiinteistötiimi ja leveät henkilöresurssit, mikä mahdollistaa rahaston varojen sijoittamisen myös aktiivista hoitamista ja kehittämista vaativiin kohteisiin. Emme pelkää tehdä työtä sijoittajiemme puolesta, vaan haemme rahastoomme kohteita parhaalla tuotto-riski-potentiaali -suhteella. Osoituksena vahvasta luottamuksesta sijoitamme rahastoomme myös itse, ja tämän pohjalta sijoittajamme voivat olla varmoja siitä, että haemme aina järkeviä sijoituspäätöksiä. Rahaston seuraavat merkintäpäivät ovat 30.9.2021 ja 31.12.2021.

Rahaston tuottotavoite sijoittajille on 8-10 % vuodessa kulujen jälkeen. Mahdollinen kiinteistöjen positiivinen arvonkehitys voi kasvattaa kokonaistuottoa. On kuitenkin huomioitava, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Riskien määrä korkean tuottotason kiinteistöissä on luonnollisesti korkeampi, mutta riskejä pyritään tehokkaasti hallitsemaan keskittymällä hyvään salkunhoitoon vahvan ammattilaistiimin tuella.

Rahasto-osuuden arvo (EUR) 30.6.2021: 121,0249 (Tuotto-osuuksilla oikaistu arvo 128,8849)

Trevian Suomi Kiinteistöt I - Osuuden arvonkehitys (Tuotto-osuuksilla oikaistu arvo, EUR)

Trevian Hiilinielukiinteistöt I

Trevian Rahastot AIFM:n tavoite on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Trevian Hiilinielukiinteistöt I on Ky-muotoinen rahasto, joka on luotu edistämään luonnon monimuotoisuutta ja kasvattamaan hiilinieluja. Rahasto sijoittaa pääasiassa Suomessa sijaitseviin soihin ja muihin hiiltä sitoviin tai luonnon monimuotoisuutta edistäviin maa-alueisiin. Yhdessä kiinteistökohtaisten päästövähennystoimien kanssa rahasto on olennainen osa yhtiön vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Rahastoon voivat sijoittaa myös muut ammattimaiset sijoittajat.

Voit tutustua hiilinielurahastoomme tarkemmin täällä.