Kiinteistösihteeriksi on nimitetty Tiia Lyytikäinen vastaamaan rahaston kiinteistöportfolion vuokrahallinnosta. Tiian vastuualueeseen kuuluvat mm. vuokrasopimusten hallinnointi, laskutus ja päivittäinen kanssakäynti rahaston omistamien kiinteistöjen vuokralaisten kanssa. Tiialla on pitkä kokemus erityisesti monivuokralaiskiinteistöjen asiantuntijuutta vaativista vuokrahallinnon tehtävistä. Koulutukseltaan Tiia on tradenomi Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Jyväskylän aluepäälliköksi on nimitetty Peter Pirttikangas. Peter on suorittanut rakennusalan perustutkinnon, ja hänellä on 8 vuoden työkokemus turvallisuusalalta esimiestehtävistä. Hän on johtanut kiinteistöturvallisuuteen ja kiinteistöjen liiketilojen vuokralaisten turvallisuuteen erikoistuneiden yritysten asiakkuuksia turvallisuuspäällikön roolissa. Peter siirtyy Trevianille KST Vartiointi Oy:n palveluksesta palvelupäällikön tehtävästä. Aluepäällikön tehtävässä Peter vastaa Trevian Suomi Kiinteistöt I -rahaston Jyväskylän kiinteistöistä ja asiakkaista. Hän tulee toteuttamaan Trevian Rahastot AIFM:n kasvolliseen omistajuuteen ja paikalliseen läsnäoloon perustuvaa kyläpäällikkö-toimintamallia Jyväskylän seudulla.

Molemmat henkilöt aloittavat uusissa tehtävissään lokakuun aikana.

 

LISÄTIETOJA:

Tea Siivola, kaupallinen johtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 400 179 048
tea.siivola@trevianrahastot.fi

 

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin.