Rakennusinsinööri Kimmo Ahonen on nimitetty Trevian Rahastot AIFM Oy:n tekniseksi johtajaksi 7.1.2020 alkaen. Hän siirtyy tehtäväänsä Newseciltä Key Account Managerin tehtävästä. Kimmo on toiminut Newsecillä viimeiset 8,5 vuotta vastaten monista erilaisista kiinteistöportfolioista, mm. koko Suomen kattavan 140 kohteen kiinteistösalkun teknisestä suorituskyvystä. Kimmolla on 15  vuoden kokemus rakennusalan eri tehtävistä rakentajana, valvojana, rakennuttajana, teknisenä kiinteistömanagerina, asiakkuuspäällikkönä, myyjänä ja vuokraajana.

Trevian Rahastot AIFM:llä Kimmo vastaa kasvavan kiinteistöportfolion kokonaisvaltaisesta teknisestä johtamisesta. Työtehtäviin kuuluu valtakunnallisella tasolla rahaston peruskorjaus- ja energiainvestointien, sekä ylläpitokulujen ja kehitysprojektien tulostavoitteellinen hallinnointi. Tämän lisäksi tekninen johtaja vastaa tiettyjen kiinteistökohteiden kokonaisvastuullisesta kehittämisestä.

”Tavoittelemme kiinteistösalkussamme merkittävää energiatehokkuuden parantamista ja hiilijalanjäljen pienentämistä osana tiekarttaamme kiinteistöalan hiilineutraaliksi toimijaksi”, sanoo Trevian Rahastojen toimitusjohtaja Emilia Riikonen. ”Olen erittäin iloinen siitä, että Kimmon myötä saamme kokeneen vahvistuksen tämän muutostyön johtamiseen”, Riikonen jatkaa.

Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana kasvanut noin 300 miljoonan euron kiinteistövarallisuutta hallinnoivaksi rahastoksi, jonka salkussa on yli 40 kaupallista kiinteistöä ja yli 600 vuokralaista eri puolilla Suomea. Rahaston sijoitusstrategian keskiössä ovat vahvat resurssit, paikallistuntemus ja paikallinen läsnäolo. Rahasto sijoittaa varansa tehokkaasti hajautettuun ja vahvaan kassavirtaan, jota ylläpidetään ja kehitetään aktiivisella ja työtä pelkäämättömällä asenteella.

 

LISÄTIETOJA:

Emilia Riikonen, toimitusjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 501 2481
emilia.riikonen@trevianrahastot.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin.