Trevian Rahastot AIFM:n hallitus päätti kokouksessaan 17.6.2020 käynnistää jälleen erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I:n merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamisen. Koronaviruksen leviäminen Suomessa on hiipunut voimakkaasti ja maan hallitus päätti kumota kolme kuukautta voimassa olleen valmiuslain täytäntöönpanon 16.6.2020. Finanssi- ja kiinteistöalaa häiritsevän poikkeuksellisen olosuhteen voidaan katsoa poistuneen siinä määrin, että perusteita rahaston sääntöjen mukaiselle merkintöjen ja lunastusten väliaikaiselle keskeytykselle ei enää ole, eikä osuudenomistajien yhdenvertainen kohtelu enää edellytä poikkeustoimia.

Trevian Suomi Kiinteistöt I -rahastoon ei maaliskuun lopussa kohdistunut lunastustoimeksiantoja, joten lunastusten osalta keskeytyksellä ei ollut vaikutusta rahaston osuudenomistajiin. Merkintöjen osalta keskeytys koski yhtä merkintäikkunaa maaliskuun lopussa. Rahaston seuraava merkintämahdollisuus on 30.6.2020 ja seuraava lunastusmahdollisuus 30.9.2020.

 

LISÄTIETOJA:

 

Emilia Riikonen, toimitusjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 501 2481
emilia.riikonen@trevianrahastot.fi

 

Reima Södervall, hallituksen puheenjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 362 7400
reima.sodervall@trevian.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin.