Koronaviruksen (COVID-19) aiheuttama pandemia on saanut aikaan globaalin kriisin, joka ravistelee voimakkaasti yhteiskuntia ympäri maailmaa. Suomen hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja eduskunta on päättänyt valmiuslain käyttöönotosta ensimmäistä kertaa rauhanajan oloissa. Vallitseva tilanne on luonut epävarmuutta yhteiskunnassa, myös rahoitus- ja kiinteistömarkkinoilla, eikä kriisin kestosta tai sen inhimillisistä ja taloudellisista kokonaisvaikutuksista ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa.

Trevian Suomi Kiinteistöt I -erikoissijoitusrahaston sääntöjen mukaan uusien rahastomerkintöjen tai -lunastusten vastaanottaminen voidaan väliaikaisesti keskeyttää, mikäli rahastoyhtiön käsityksen mukaan rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai muu painava etu sitä vaatii ”esimerkiksi sellaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa rahasto-osuuden arvoa ei voida luotettavalla tavalla laskea, tai jokin poikkeuksellinen tapahtuma häiritsee finanssi- tai kiinteistömarkkinoiden toimintaa.”

Rahastoon ei maaliskuun lunastusikkunassa kohdistu lunastustoimeksiantoja, ja rahaston taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on vahva. Huolellisen tilannearvion jälkeen rahastoyhtiön hallitus on kuitenkin kokouksessaan 24.3.2020 päättänyt, että koronaviruspandemia ja sen johdosta julistettu kansallinen poikkeustila on yllä kuvatun kaltainen poikkeuksellinen tapahtuma, joka vakavasti häiritsee markkinoiden toimintaa. Tässä tilanteessa rahastoyhtiö katsoo, että merkintöjen ja lunastusten väliaikainen keskeyttäminen on vastuullinen ja tarkoituksenmukainen tapa suojella rahaston sijoittajien varoja ja keskinäistä yhdenvertaisuutta.

 

LISÄTIETOJA:

Emilia Riikonen, toimitusjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 501 2481
emilia.riikonen@trevianrahastot.fi

Reima Södervall, hallituksen puheenjohtaja
Trevian Rahastot AIFM Oy
puh. +358 50 362 7400
reima.sodervall@trevian.fi

 

Trevian Rahastot AIFM on perustettu vuonna 2017 ja sillä on AIFM-direktiivin mukainen toimilupa. Yhtiön taustalla on Suomen vahvin kiinteistösalkunhoito-osaaminen. Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on sen ensimmäinen rahasto, jonka strategiana on sijoittaa vahvaa kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kohteisiin.